Giới thiệu
Giới thiệu (24/01/2014)
Giới thiệu
Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận được thành lập năm 2011 (Binhthuan Shrimp Hatchery Association) là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tôm giống hoặc có liên quan đến lĩnh vực tôm giống.

 

 

Mục đích của hiệp hội là nhằm phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp, công ty sản xuất tôm giống; đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm tôm giống, tạo dựng thương hiệu tôm giống chất lượng cao Bình Thuận; ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường; đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các Hội viên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước
 

      
 

Nhiệm vụ và nghĩa vụ của Hiệp hội

  1. Giúp đỡ, hổ trợ các hội viên nâng tầm điều hành quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo nguồn giống sạch bệnh chất lượng cao. Góp phần xây dựng hình ảnh Tôm giống Bình Thuận sạch bệnh, chất lượng cao.

2. Hình thành và phát triển các hình thức liên kết, tạo cầu nối phối hợp hoạt động giữa các hội viên trên cơ sở tự nguyện và các bên cùng có lợi. Tổ chức các hoạt động chung và tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng mối quan hệ thiện chí giữa các hội viên.

3. Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hiệp hội và của hội viên. Thay mặt hội viên kiến nghị với các cơ quan hữu quan và nhà nước về những vấn đề liên quan đến phát triển lĩnh vực nuôi Tôm giống.

4. Phát triển hội viên, cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi hoạt động của Hiệp hội. Thiết lập và phát triển quan hệ Quốc tế về công tác xuất nhập khẩu giống thuỷ sản.


Thông tin liên hệ:

Hiệp hội tôm giống Bình Thuận
Địa chỉ: Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Email: vanphong@tombinhthuan.com
Website: www.tombinhthuan.com

Copyright 2014, Bản quyền thuộc Hiệp hội tôm giống Bình Thuận
Địa chỉ: Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 651 9234
Email: hiephoitombinhthuan@gmail.com
Website: tombinhthuan.com
Thiết kế website bởi Tính Thành