Giới thiệu
Ban Chấp hành (09/08/2015)
Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận khóa 2 (2015 - 2020)
  


Ông Nguyễn Hoàng Anh
Chủ tịch
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
 


Ông Phan Tuấn Cự
Phó Chủ tịch
DNTN Tuấn Cự


 


Ông Trần Hậu Điển
Phó Chủ tịch
DNTN Trần Hậu Điển


 


Ông Nguyễn văn Sơn
Phó Chủ tịch

Công ty TNHH Trường Thịnh


 

Ông Trương Hữu Thông
Ủy viên
Công ty TNHH Thông Thuận 

 Ông Nguyễn Văn Phương
Ủy viên
Công ty TNHH Đại Thịnh

 
Ông Lê Tấn Phát
Ủy viên


 
Châu Minh Vũ
Ủy Viên
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Đại Nam
Phạm Ngọc Đồng
Ủy viên
Công ty TNHH Thủy Sản Việt Đức 
Copyright 2014, Bản quyền thuộc Hiệp hội tôm giống Bình Thuận
Địa chỉ: Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 651 9234
Email: hiephoitombinhthuan@gmail.com
Website: tombinhthuan.com
Thiết kế website bởi Tính Thành