Hội viên » DNTN Trần Hậu Điển
Tôm giống Trần Hậu Điển
Đăng ngày 13/05/2014
Người đăng: Trần Hậu Điển
Giá sản phẩm: Vui lòng liên hệ
đang cập nhật !
Địa chỉ: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
Điện thoại: 062.3853569
Di động: 0983461095
Email: tomgionghaudien@yahoo.com.vn
Website: đang cập nhật
Khu vực: Bình Thuận
Copyright 2014, Bản quyền thuộc Hiệp hội tôm giống Bình Thuận
Địa chỉ: Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 651 9234
Email: hiephoitombinhthuan@gmail.com
Website: tombinhthuan.com
Thiết kế website bởi Tính Thành