Tin hoạt động Hiệp hội
Giữ vững uy tín, thương hiệu tôm giống Bình Thuận (21/01/2015)

 

 

Ngày 12/01/2015, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Tôm giống tỉnh Bình Thuận về thực trạng và những giải pháp phát triển sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh. Cùng dự, có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong và một số sở, ban, ngành liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Tôm giống tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

 

 

Tôm giống Bình Thuận là sản phẩm có lợi thế so với các tỉnh lân cận và phía Nam; trong thời gian qua tình hình sản xuất, tiêu thụ tôm giống trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ. Nổi rõ là: Sản lượng tôm giống tăng khá nhanh, năm 2013 đạt 17,5 tỷ post, năm 2014 tăng lên 28 tỷ post, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 28%/năm. Chất lượng, thương hiệu tôm giống ngày càng nâng cao và tiếp tục được giữ vững. Năng lực sản suất và tiêu thụ tôm giống tăng, nhiều cơ sở đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp, mở rộng qui mô sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ…; nhờ đó, doanh thu, đóng góp ngân sách ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Ý thức chấp hành các quy định về quản lý giống thủy sản, qui trình kỹ thuật sản xuất của các cơ sở sản xuất tôm giống có chuyển biến tiến bộ, chấp hành tốt việc khai báo kiểm dịch, đảm bảo chất lượng tôm xuất bán, quan tâm hơn đến lợi ích chung của cộng đồng. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ tôm giống có nhiều cố gắng; công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa dịch bệnh được chú ý triển khai thường xuyên, đúng qui định; nhờ đó, đã phát hiện xử lý sai phạm kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần quan tâm tháo gỡ, đó là: Ngành nghề sản xuất tôm giống đang đứng trước triển vọng phát triển tốt, nhưng các vấn đề có liên quan đến điều kiện tự nhiên, môi trường, sự cạnh tranh và thị trường tiêu thụ vẫn còn là nguyên nhân của những tiềm ẩn rủi ro, bấp bênh trong sản xuất tôm giống, cần sớm được nhận ra để có biện pháp khắc phục kịp thời. Sản xuất, kinh doanh tôm giống còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ. Các mô hình tổ chức liên kết còn hạn chế, thiếu chặt chẽ; chưa tạo thế thống nhất để vừa bảo vệ vừa tạo sự phát triển vươn lên của cả Hiệp hội. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh giữa các cơ sở chưa đồng đều, nhiều cơ sở kinh doanh có tỷ lệ lãi thấp. Ý thức chấp hành các quy định về sản xuất và tiêu thụ giống thủy sản ở một số cơ sở còn chưa cao, vẫn còn tình trạng xuất bán tôm giống không khai báo kiểm dịch đầy đủ, giảm số lượng so với thực tế, chất lượng không đảm bảo…Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất tôm giống còn yếu, thiếu đồng bộ; khả năng hấp dẫn thu hút đầu tư hình thành một vùng sản xuất tôm giống tập trung, vùng nuôi công nghiệp chậm, còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển tôm giống còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, triển khai chậm.

Để tôm giống phát triển mạnh mẽ, bền vưỡng trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, sản xuất tôm giống là tiềm năng và lợi thế của tỉnh cần phát huy; do đó cần khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống mở rộng qui mô sản xuất theo hướng tập trung, hình thành vùng nuôi công nghiệp; coi trọng đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và giá trị; giữ vững uy tín, thương hiệu tôm giống Bình Thuận. Trước mắt các cấp, các ngành liên quan và Hiệp hội Tôm giống tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về quản lý sản xuất và tiêu thụ tôm giống. Từng thành viên trong Hiệp hội Tôm giống phải gương mẫu chấp hành tốt các quy định về quản lý sản xuất và tiêu thụ tôm giống; đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm. Đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển vùng nuôi tôm thịt, sản xuất tôm giống và tôm bố mẹ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bằng nhiều hình thức, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành Khu quy hoạch sản xuất tôm giống tập trung tại xã Chí Công – huyện Tuy Phong, ưu tiên bố trí cho các cơ sở sản xuất tôm giống ở xã Vĩnh Tân và thu hút những dự án đầu tư sản xuất tôm giống công nghệ cao; hạn chế thấp nhất số lượng cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh tôm giống do không thuộc vùng quy hoạch. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học - công nghệ; trước hết là khâu tôm giống bố, mẹ; qui trình sản xuất; kỹ thuật quản lý chăm sóc và các biện pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh;... Xây dựng, củng cố các hình thức tổ chức trong sản xuất, kinh doanh tôm giống theo hướng tiên tiến, phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội Tôm giống tỉnh. Tăng cường đúng mức công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ tôm giống, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh; không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng.

 

Theo LVQ - binhthuancpv
Copyright 2014, Bản quyền thuộc Hiệp hội tôm giống Bình Thuận
Địa chỉ: Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 651 9234
Email: hiephoitombinhthuan@gmail.com
Website: tombinhthuan.com
Thiết kế website bởi Tính Thành